torsdag 25 november 2010

Lättare att följa Göteborgs stadsplanering

Det kommer att bli lättare att följa planärenden och beslut kring stadsbyggnadsfrågor i Göteborg, läs mer om det här

torsdag 4 november 2010

Gatubolaget går i graven och Robert Dickssons stiftelses sista sekiner delas ut

Ikväll är de kommunfullmäktige, årets första för den nya gruppen på 81 ledamöter, varav nio är miljöpartister (+ 5 ersättare). Vi i miljöpartiet de gröna fick för första gången en andre vice ordförande i presidiet, vald är Emmalie Jansson, 25 år. Det är ett rekordungt val för en sådan represenativ roll.

På dagordningen återfinns frågan om uppdelning av Göteborgs Gatubolag AB, i vilkens bolagsstyrelse jag har varit ledamot i under den gångna mandatperioden. Det är inte bara sorgligt att se sitt och styrelsekollegornas "skötebarn" gå igraven. Utan att konstatera att det är ett historiskt ögonblick eftersom bolaget har bedrivit verksamhet i Göteborg allt sedan 150 år tillbaka. Bakgrunden till det hela är en översyn som vi gjorde av den egna verksamheten som visade att delar av den inte skulle stämma överens med en blivande lagändring i konkurrenslagstiftningen. Vi kunde inte ha konsultverksamhet i sådan stor omfattning och när denna var exluderad skulle inte bolaget ha den ekonomiska bärkraft som det haft tidigare. Resultatet blev att verksamheten delas upp till bl a Göteborgs Energi, Park och Naturförvaltningen. Den sista kommer att bli en utförarnämnd för så kallade "svarta och grön ytor" i staden. Till minne av verksamheten kommer en bok om bolagets historia att ges ut, författad av personer vilka har haft sin anställning inom bolaget.

Ytterligare till detta så läggs stiftelsen för Robert Dickson ned. En stiftelse som grundats för att främja konstinköp i staden. Kommunledningen anser att den anses ha för lite kapital och att driva runt verksamheten i sig är såpass kostsamt att det verkar vara "för mycke kardning för för lite ull" som resultat. Dvs att kapitalet understiger 1 000 000 kr. Och att kostnaden att köpa in konst och skapa underlag för densamma inte är värt inköpen av konstverk som då inte i sig får så mycket medel tillgodo. Så nu tömmer man stiftelsen på kapital. Jag antar att detta sker genom att konst köpes in för restrerande kapital och att kammarkollegiet får i uppdrag att likvidera stiftelsen. Kanske blir det vår sista uppgift i konstberedningen i år, eller våra efterföljares.

torsdag 14 oktober 2010

Ett steg på vägen till att förmånsbilarna försvinner

Ikväll samlas Göteborgs kommunfullmäktigeförsamling. På dagordningen återfinns ett antal intressanta ärenden. Bland annat så tas ett steg på vägen att förmånsbilarna för Göteborgs ledande politiker försvinner och därmed också praxis att ju mer dessa körs desto mer får kommunalråden i pension. Det sker tack vare vårt kommunalråd Kia Andréassons (MP) vakande öga. Såväl kultur som byggnadsnämndens reglemente kommer att regleras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med förslag till regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet med ett yrkande från S, MP, KD och V. Och byggnadsnämnden blir ny instans för att bedöma dispanser från strandskydd. Mer om ärendena kan du läser du här

Förutom dessa beslutsärenden tas valärenden upp. Där väljs Mustafa Soyopak och Bernt-Erik Ekeroth från MP till andre vice ordförande respektive suppleant i Majorna. Maja Wiberger till ersättare i Linnéstaden. Kristian Green väljs till tingsrättsledamot och Åse-Lill Törnqvist till ledamot i Park och Naturnämnden. Emmali Jansson utses till ersättare i kommunfullmäktige efter vår partikamrat Jörgen Nordkvist som tragiskt nog avled i cancer mitt under valrörelsen.

fredag 27 augusti 2010

Imorgon invigs valstugan vid Hjalmar Brantingsplatsen

På lördag den 28 augusti invigs vår nya valstuga vid Hjalmar Brantingsplatsen och jag kommer att vara med där mellan kl 10-18. Därefter kommer jag att vara ansvarig för densamma fram tom valsöndagen den 19 september. Vill du veta mer om miljöpartiets politik är du välkommen!

Det är för första gången vi har en valstuga på Hjamar Brantings plats, så det blir lite pionjär-känsla över det hela.

lördag 21 augusti 2010

Dicksonska palatset är inte lämpligt att bygga om!

Under veckan som gått publicerade GP en uppseende veckande artikel. Med avstamp i en utredning som lade fram förslag om vilka av stadens centrala byggander som skulle kunna gå att bygga om till lägenheter. I den utredningen fanns Dicksonska Palatset med, byggd under stadens expansiva år och färdigställd 1862. Förslaget är förstås uppseendeveckande och får en konsthistoriker att tappa hakan att det ens framställs som ett seriöst förslag. Bygganden är viktig ur ett historiskt perspektiv, såväl beträffande Göteborgs ekonomiska historia och inte minst arktitektoniska utformning och intredning som en spegling av sin tid. Med en gyllende era för familjen Dickson.

Palatset är den främsta representaten av sin arkitektoniska stil i Göteborg och har unika artefakter, stukaturer och skulpturer. På väggarna finns mycket fin konst. Varför bygga om huset och direkt verka till en skänding av stadens historia?

- Det är obegripligt att ett sådant förslag framställs ens med någon forma av seriösitet! Att verka för att fler bostäder byggs är självklart, men det borde vara lika självklart att verka för att stadens kulturhistoria lyfts fram i den gedigna och fina version som den har.

Att föreslå att man skall förstöra huset och göra om den till något som palatset inte var menat för är magstarkt. Det innehåller ett par, kanske tre av stadens finaste salonger och representationsytor. De är i funktion i dag i högsta grad vid stadens representation då personalen i Göteborgs stad får en fin middag och fest då de får i pension och så borde det förbli. Läs mer här

fredag 2 juli 2010

Ladda PC:n med solenergi i sommar!

Tidningen ETC har en webbshop, i densamma kan du som vill ta tillvara på sommarens excellenta solstrålar handla en laddare till din bärbara dator eller andra saker som gillar att få ett energitillskott där kanske inte du är den som betalar fakturan till de berömda två hålen i väggen. Laddaren som är den perfekta sommarpresenten till sin älskling köper du här

tisdag 8 juni 2010

Nytt förslag till hur presstödet kan förändras presenteras av MP!

Miljöpartiet de Gröna kommer att föreslå förändringar i presstödsförordningen i syfte att säkerställa att de tidningar som erhåller presstöd är allmänna nyhetstidningar. På en presskonferens den 9 juni, kl 11.00 kommer min efterträdare i presstödsnämnden, Nicklas Malmberg (mp), att presentera ett förslag kring hur presstödet kan förändras. Platsen är i Riksdagens pressrum.

Det sker mot bakgrund av att Nationaldemokraterna lyckats tillskanska sig medel från presstödet, då kraven tidigare sänkts på antalet prenumeranter. Att partiet fått stöd strider enligt fleras uppfattning mot presstödets intentioner och har väckt krav på dess avskaffande.

Ekobank får miljöpris

Ekobanken får Nordiska Rådets miljöpris, för att ha arbetat med hållbar utveckling läs mer här

fredag 4 juni 2010

Rättvisemärkt konsthall!

Ibland har konstnärer svårt att få ut sin rättmätiga betalning för de verk som ställs ut, men Göteborgs konsthall utgör ett gott exempel då de betalar lön till sina utställare, läs mer här

onsdag 26 maj 2010

Sätt nytt ljus på konsthallen i Göteborg!

Kulturen i Göteborg sägs för tillfället ha knappa resurser, därtill ses konsthallen som en undermålig lokal med inga fönster och en dålig entré, dit det är svårt att förlägga en försäljning. Därför får konsthallen vid Götaplatsen stå tom för ett tag medan personalen arbetar med de andra samlingarna i konstmuseet i stället. Det här sker medans mycket god grafik ligger lagrad i arkiven och bara väntar att få lyftas upp för allmän beskådan. Målet med nedläggningen verkar därtill syfta på intentionerna av att bygga en ny konsthall vid Backaplan. Om det blir framtiden för samlingen av den moderna konsten i Göteborg, att flytta över älven, så anser jag att grafiken bör lyftas fram och visas för en allmän publik i den gamla konsthallen. Till skillnad mot oljemålningar och skulpturer så är grafiken mer känslig för dagsljus och konsthallens slutna rum utan ljusinsläpp kan då bli en tillgång i fom av en ny arena för exponering av grafiska blad. Vid väggarna för entrén kan man hänga upp grafiska blad som är för försäljning, så kan man ha vykort vid disken, då de inte tar så stor plats. Så sätt nytt ljus på konsthallen och våga lyfta fram grafiken i framtiden!

tisdag 18 maj 2010

Bostadsbyggandet rasar med Reinfeldt i spetsen!

De senaste intervjuerna av partiledarna från den borgerliga alliansen visar på hur de försöker skylla ifrån sig sin dalande popularitet i opinionsmätningarnsa ras på hur media framställer dem eller hur undersökarna ställer sina frågor. Men nu har Reinfeldt och Olofsson haft makten, och det går inte att skylla ifrån sig på andra längre, det är ert eget icke agerande som har lett till så dåliga resultat. När det gäller byggandet av hyresrätter har den nuvarande regeringsmakten fallerat totalt, det har rasat utför i antalet färdigställda bostäder i Sverige.

Idag rapporterar 140 av Sveriges kommuner att de har bostadsbrist, vilket drabbar de unga särskilt hårt. För att kunna bygga miljöriktiga hyresrätter till en human hyresättning vill vi rödgröna ge som vallöfte att vi tänker införa ett investeringstöd på statlig nivå. Detta för att nå vår målstättning att bostadsbyggandet i hela landet skall komma upp i antalet 40 000 nya bostäder om året. Med Reinfelt i spetsen har idag landets påbörjade antal lägenheter per år minskat från 45 000 om året innan alliansen tillträdde till 15 000 påbörjade bostäder under ett år, vad kan Reinfeldt skylla raset på? Ingenting, det är dags att byta regering!

lördag 15 maj 2010

Beslut fattade idag på miljöpartiets kongress 2010


Bilden ovan är på Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, språkrör för ytterligare ett år. Nedan vill jag återge några axplock från de beslut som fattats idag under partiets kongress i Uppsala. Det första som jag vill nämna är att alla tak på nyproducerade offentliga byggnader skall ha solceller! Det andra att miljöpartiet nu kommer att verka för att en 35- timmars arbetsvecka införs, äntligen!
Under dagens program blev det en omröstning om att TV-licensen skulle betalas via skattesedeln med resultatet 90-90 med mentometerknappar. Det blev omröstning med traditionell rösträkning och så avslogs förslaget med 97 röster mot. Vilket jag tyckte var synd.
Miljöpartiets kongresser har effektiviserats med ovanstående röstmetod ofantligt (jag har föreslagit och lobbat flera år på att vi skall ta fram och ha en sådan anläggning) och man låg t o m före i tidschemat idag vid ett par tillfällen, nu när vi har en sådan.
Två motioner som inte fick den uppbackning som jag hoppats på under dagen var den om Vänertrafiken med upprustning av slussarna i Trollhättan och en om höghastighetståg. Men det får vi jobba som önskar sådant arbeta på framöver så att politiken internt kan ändras något.
Positivt för höselskadade är att partiet nu står bakom full tillgänglighet för teckenspråkstolkning för den som behöver. Bra för integrationen är att partiet beslutat att säga nej till alla former av samarbete med främlingfientliga partier som exempelvis Sverigedemokraterna. Och inte minst att med röstsiffrorna 98-93 beslöts att FR skall tillfrågas före en eventuell regeringsbildning, vilket glädjer en tidigare ordförande i Förtroenderådet (dvs mig!=-)...
Sedan till det som kanske överaskade mest att omröstningen för Gårdsförsäljning av vin, öl, cider etc kom att först få de jämna siffrorna 88-88 med mentormeterknapparna, men efter ytterligare en röstomgång blev det 99-85, för att man skulle kunna etablera gårdsförsäjning inom Systembolagets struktur. Med bifall för tillsyn av verksamheten skall ske av berörd myndighet. Med andra ord partiet är för en mer vid syn på alkoholförsäljning, "ute i det gröna".
Sist men inte minst valdes nya ledamöter till Partistyrelsen där Gustav Fridolin fick överväldigande 193 röster av 198 röstande. Göteborgs Merete Kapstad fick 108 röster och glädjande nog min vännina från Uppsala Anna Norrman röstades in med hela 127 röster, hon fanns inte med bland valberedningens förslag, så skam den som ger sig! Grattis Anna!

fredag 14 maj 2010

Inför fyra dagars arbetsvecka i Sverige!

Under min tid som anställd inom miljöpartiets organisation var jag som lyckligast när jag arbetade fyra dagar i veckan och var ledig på fredagarna. Då kunde jag fixa det som behövdes inför helgen och sedan koppla av eller vara med familj och vänner under lördag- och söndagarna. Valter Mutt och Rickard Allvin skriver om arbetstiden i aftonbladet

Borås-Göteborgs på 6,7 minuter

Maud Olofsson försökte rätta till Åsa Torstenssons uttalande om "Vad Göteborgare skulle göra i Borås på radion. Med tillägget att om man skulle ha ett höghastighetståg på sträckan tar det bara 6,7 minuter att åka mellan de båda städerna, och då är det ju inget högshastighetståg.

Centerledaren konstaterade detta förnumstigt såsom bara Maud Olofsson kan göra. Men vad väntar vi på då? Vem skulle inte välja tåget framför bilen? eller bussen?

hör inslaget om tåget som går 600 km/timmen här

tisdag 27 april 2010

Rosa cyklarna, ett nytt fenomen i Trollhättan

Nu har de rosa cyklarna kommit till min gamla hemstad, för Trollhättans miljö och invånarnas hälsa. De står utanför Innovatum och är bara ett sms bort, se här

måndag 26 april 2010

Inbjudan till föreläsning om härskartekniker

Vid 19-tiden ikväll, den 26 april kommer Simone Lindsten, jämställdhetsexpert, att tala om härskartekniker i samband med studiecirkeln Utvald på Miljöpartiet de Grönas kansli på Ekelundsgatan 4 i Göteborg. Är du intresserad eller nyfiken på teorierna som finns om härskartekniker? Så är du välkommen till kansliet ikväll. Vi kommer även att se på riks nyss framtagna material om jämställdhet.

Välkommen! MVH Tina Wallenius

lördag 24 april 2010

Färgen var grön i Bältespännarparken

Dagens debatt eller samtal med hyresgästföreningen och politiker gick av stapeln under strålande solsken. Publiken samlades och tältet blev fullt relativt snabbt.

Bland de unga gröna i publiken återfanns bl a Mir Dusim. Räven som först spelade (ett band från Majorna) var nog de som drog mest folk. Men så även tjejen i växeln från hyresgästföreningen och Lasse Nilsen, komikern från Roasted. Därefter debatt med hyresgästföreningens ordförande och oss tidigare nämnda fyra politiker från, s, m, mp och fp. Dagen till ära hade hyresgästföreningen klätt tältet i gröna färger, kanske för att vi nu är tredje största parti i Sverige, och det bör firas!

Humor och ett gott humör präglade dagen, mer humor från Lasse Nilsen och funderingar kring miljöpartiet kan ni se och höra här

fredag 23 april 2010

Presstödet blev nedsvärtat av Sverigedemokraterna!

Idag medelades det att en Sverigedemokratisk tidning fått presstöd. Namnet förtjänar inte att nämnas i skrift. Den har ca 1700 prenumeranter idag och är därmed rent tekniskt berättigad till stödet. Men rent moraliskt nej, dess värdegrund baserar sig på ett rent oetisk tankesätt som går i rakt motsatt riktning till intentionerna av det som personerna som drev igenom ett stödet hade som syfte. Att stödja mångfalden inom media och främja skriven text på ursprungs- och minoritetspråk talade i Sverige. Att ett mer eller mindre rasistiskt nätverk i landet har lyckats att tillskanska sig medel från presstödet gör beslutet till ren tragik, och tidpunkten till en trycksvärtans svarta dag.

Under mitt liv som förtroendevald kan jag kan säga att jag idag var glad över att inte vara kvar som beslutsfattare för presstödet. Det var annars ett av de roligaste och mer intressanta uppdrag som jag haft som förtroendevald. Man kan tänka sig hur illa det skulle kännas i ett demokratiskt hjärta, att sitta vid nämndens bord och fatta beslutet vilket besudlar förtroendet för stödet som helhet. Idag är jag glad att jag efter fem år som miljöpartiets ledamot i presstödsnämnden avslutade mitt uppdrag efter förra mandatperioden, när det fortfarande tjänade och inte motverkade sina syften.

tisdag 20 april 2010

Debatt om bostäder i Bältespännarparken på lördag den 24/4!


Mats Arnsmar (s) kommer, Kjell Björkvist (fp) kommer, Joakim Olinder (m) kommer och jag, Tina Wallenius (mp) kommer också till Bältespännarparken i Göteborg (mitt emot Stora Teatern) på lördag. Då har hyresgästföreningen bjudit in oss debattlystna "stadsbyggnads"politiker till årets begivenhet och manifestation kallad "Bygg Framtiden". Då vi kommer att tala om bostadsbristen för framförallt unga i Göteborg och hur vi som politiker har för förslag att komma tillrätta med densamma.
Därtill kommer Barbro Engman som är ordförande för hyresgästföreningen i staden att hålla tal och Eva Antonsson att underhålla, likaså Åttamannabandet Räfven från Göteborg.
Programmet går igång kl 12 och pågår till ca 15-tiden. Här i tältet serveras gratis fika, arrangeras tävlingar och spel till musik. Solen kommer troligen att visa sig från sin rätta sida och naturligtvis kommer vi att debattera bostadsfrågor så att det ryker!

Dyk gärna upp på lördag du också!
P.S. Bilden på mig i talarstolen (och Anna, från mp Skaraborg) är tagen i Borås under årsmötet för Miljöpartiet de Gröna i Västra Götaland som gick av stapeln i lördags och den är fotograferad av Ingemar Basth.

lördag 10 april 2010

tisdag 6 april 2010

Miljöpartiet de gröna - Videomöten kan spara in onödiga resor

Miljöpartiet de gröna - Videomöten kan spara in onödiga resor

Kiva, inte bara kul på Finska!

Ordet kiva, betyder kul på Finska. Men det är också namnet på en digital plattform där man kan hitta projekt och sociala entreprenörer som man som aktör vill stödja. Kiva är den första mikrolånsverksamhet som riktar sig från person till person. Det minsta lånet som du kan ge är på 25 dollar, du väljer efter eget omdöme vilken aktör du stödjer.

Fördelen med Kiva är att det innebär inga mellanhänder eller dyra omkostander. När lånen betalats tillbaka kan de lånas ut till någon annan entreprenör. Så kan man "återvinna pengarna" och på så sätt öka antalet entreprenörer och samhällsnytta. Kiva belönades 2008 med årets Skoll Award för sitt arbete med microfinansiering.

fredag 26 mars 2010

Community Interest Companies

I storbrittanien finns en företagsform som utformad för sociala företag. Det är en företagsform som är specifikt utvecklad för verksamheter som arbetar med samhällsnytta och begränsar personlig vinstutdelning. I samband med en debatt (2006), kring privatisering av skola, vård och omsorg drev Miljöpartiet igenom en ny organisationsform som liknande den i England, ett AB med begränsad vinstutdelning. Den här nya formen har hitintills bara används av åtta företag:

Men kanske borde vi i Sverige bli bättre på att marknadsföra formen på samma sätt som man i Storbrittanien gjorde när man införde CIC´s som är förkortningen för Community Interest Companies?

lördag 20 mars 2010

Allt på en gång...

Mars månad är fantastiskt, som Emma Grön beskriver det, årsmötesmaraton. Därtill att många timmars valberedning kläms in, möten med medborgare, studier och skrivande på papers. Ja, alla miljöpartister som är förtroendevalda miljöpartister kan inte se ut som Peps Persson som min lärare Richard Rackham pekade på..

söndag 14 mars 2010

Människor skall kunna leva, arbeta och ha kul!

Under den gångna veckan känns det som jag har levt upp till min namne Tina Berbilis (miljöminister i Grekland) uttalande om stadsplaneringen i Athen. Vi började veckan med att dra igång projektet i microföretaget "Sovmorgon AB", vilket är gruppens namn för ett projekt på Universitet. Vi handlade mat & dryck, lade upp arbetsschema, korresponerade, hade förmöte och levererade till kund i form av en trerätters middag enligt beställning, i ett hem på Ättestigen här i Östra Göteborg. Det blev lyckat tycker jag, allt med projektledaren Linkan i spetsen för sin flock.

Under Torsdagens kväll blev det möte med representaten för ägaren från kommunen till Gatubolaget, Owe Nilsson (s). Vi i Gatubolaget AB:s styrelse fick ansvarsfrihet, inte alla förunnat i dessa dagar. Därefter ett konstituerande möte och middag. Till bordsgranne fick jag åldermannen i styrelsen och vår revisor Kågan Karlsson. Det blev ett mycket lyckat arrangemang med mat från Sjömagasinet och Mannerström.

Efter en välförtjänt vila efter det myckna ätandet under veckan på fredagen, blev det ett besök på Operan och dansföreställningen Törnrosa ihop med Anna Sibinska som är ledamot i Kulturnämnden i Västra Götaland för mp. En fin avrundning på veckan och en återgäldning i form av ett tack för ett trevligt 40-årskalas som vi firade tillsammans i mitt hem i början av hösten 2009.

Tack alla som bidrog till den här vårens treligaste och roligaste vecka! /TINA

fredag 5 mars 2010

"Så vad kan man säga, vad kan man göra?"


Idag är det fredag, min huvudsakliga bloggardag enligt planerna. Man kan alltid säga något genom att göra ett inlägg på bloggen. Och det är första gången som jag sitter och bloggar till en musikridå av hårdrock.
Hur kommer det sig?

Ja, man vet inte alltid vilka nätverk man hamnar i och Rubriken "Så vad kan jag säga, vad kan jag göra? " är hämtad från en studiekompis låt på myspace.
Så nu vill jag presentera min kurskompis och hans låtar för er, Linus var namnet alias "Linkan" och han ingår i bandet Damaged Dolls, och visst är bandet som kursaren är med i suveränt coolt!

Lyssna här

lördag 27 februari 2010

Från Industrialism till ekologism

För några år sedan höll jag en studiecirkel i Grön Ideologi på distans för miljöpartiet de gröna i Västra Götaland och studieförbundet Vuxenskolan. En av de inbjudna föreläsarna var Henrik Hallgren som ny har kommit ut med en ny bok i ämnet som går att köpa på adlibris, Den heter det gröna skiftet, från industrialism till ekologism. I boken argumenterar författaren för en förändring, ett systemskifte, inte bara från industrisamhället utan också från de tidigare normer och värderingar som lever kvar i vårt medvetande. Se adlibris

fredag 26 februari 2010

Isigt at Ättestigen


Så har ännu en fredag med snö och is som ligger kvar vid knutarna börjat sin gilla gång. Men visst känns det att vi ändå nått vårens rand och snöns skorpa snart kommer att smälta. Förra året var det så lite snö så jag har njutit av varje minut. Tiden rinner så lätt iväg, det är så lätt att längta. Men varför inte bara njuta av just här och nu....För iframtiden kanske vi ser tillbaka på kanske just den här vintern som en av de vitaste och vackraste i manna och kvinnominne.
På den sista tiden har naturen fått sitt försvar, vi sade nej till ett ärende i Östra Torpa i fastighetsnämnden, jag kommer nog tillbaka till det en dag.

torsdag 25 februari 2010

Göteborgs gamla spårvägsnät

Göteborgs Universitetsbibliotek har en utställning om gamla kartor, bl a en som visar en översikt över stadens gamla spårvägsnät, se här

fredag 19 februari 2010

Kvibergs Marknad behandlas på kommunfullmäktige

Fredag, summerar veckan som har gått med diverse politiska möten, med starten i ett medlemsmöte där Kia Andréasson valdes till första kommunalrådskandidat, personligen fick en sjättedel av mötets röster till posten.

Angående kommunfullmäktigelistan: Glädjande var att Mir Dusim (Grön Ungdom) kom på 7:e och valbar plats på listan till kommunfullmäktige, Hillevi Lindgren fick "det ångest - genererande" nummer 13, precis som på regionfullmäktigelistan (lite skojigt) och själv landade jag på 15:e plats.

Under veckan som kommer leder jag studiecirkeln UTVALD, på torsdag den 15 februari. Då får vi besök av Anna Sibinska som bland annat är andre vice ordförande i stadsdelsnämnden centrum i Göteborg.

Efter att ha gått igenom de kapitel som börjar med titeln, en blogg kan skapa opinion, besöker vi kommunfullmäktiges sammanträde, på Börsen. Där behandlas intressanta ärenden som enklare betalning av kollektivtrafikbiljetter, vilket Marie Nilsson (kd) lyfter. Ashraf Nasseri (v), ställer en fråga om framtiden för Kvibergs marknad och vår miljöpartist, Firas Almesris motion angående framtagandet av ett handlingsprogram mot rasism och främlingsfientlighet, kommer att behandlas.

Ikväll skall Hillevi Werring och jag gå på Stadsteaterns föreställning Satanisterna av Carina Rydberg, - visst låter som att det är tur att min vännina är kurator till yrket....

Mer om kommunfullmäktiges ärenden kan du läsa här

fredag 12 februari 2010

En ny rödgrön bostadspolitik

Det rödgröna samarbetet har lett till en överenskommelse om en ny rödgrön bostadspolitik, den skall bidra till omställningen som går ur vårt beroende av fossila bränslen för uppvärmningen och minskar användningen av direktverkande el, läs mer om överenskommelsen, här

fredag 22 januari 2010

Veckan som gått...

Under veckan som gått har jag fikat med en kompis från kursen Visuella studier på det hedervärda student caféet Ljungans i Göteborg. Vi visade resultat av vårt slit med de uppstatser vi skrivit och lämnat in under svett och möda. - och lovade att ses igen, det kändes bra.

Så kunde man slappna av efter sitt essäskrivande och gå på internationella gruppens möte i miljöpartiet. Fredagen blev hektisk, gick igenom fastighetsnämndens ärenden och talade med fyra olika partikamrater om politiken som skall föras. Gjorde ett bankärende, handlade på loppis på Myrorna, vilket ger en viss frid i själen.

Och så träffade kurskamratersna på föresläsningen om projektledning och konflikthantering.

Det viktigaste kan bli att jag lämnade in en formell ansökan till valberedningen att jag kandiderar till kommunalråd i Göteborg för miljöpartiet.

söndag 10 januari 2010

Riksdagskandidater i GT om arbetstidsförkortning

Våra toppkandidater för Miljöpartet de Gröna i Göteborg till Riksdagsvalet 2010, Lise Nordin och Valter Mutt fick en artikel om 35 timmars arbetsvecka publicerad i dagens GT. läs mer här