torsdag 10 april 2014

Den tredje vägen mot målet att lösa Bostadsbristen i Göteborg.

Under måndagen den 7 april, kom en förfrågan ställd från GP om vad partierna ville göra åt bostadsbristen, med en deadline till morgondagen. Den var ställd till ledamöterna i Byggnadsnämnden i staden, för vilken jag är Miljöpartiet de Grönas ledamot. Så det blev det till att fatta pennan eller numera tangentbordet och formulera visionerna och ideologin i en så kort text som möjligt framför skärmen. Ett utkast skickades iväg till Ulf Kamne, som är ordförande i Fastighetsnämnden, för att kolla så att båda två kände att det som går ut till väljarna är det som vi båda kan skriva under på och att texten flöt bra. Och det var mödan värt då vårt förslag till text publicerades i onsdagsupplagan av GP den 9 april, efter namnen Tina Wallenius och Ulf Kamne (MP) kan man läsa följande: Citat " Staden skall göra markanvisningar och detaljplaner för betydligt fler bostäder än idag. Vi vill effektivisera planprocessen för att öka takten i byggandet, men framförallt se till att fler billiga hyresrätter och bostadsrätter byggs". Det kändes gott att de raderna hade kommit med i tidningen, när vi båda byggpolitiker möttes över en kopp kaffe på ett frukostseminarium om "Sol, vind och vatten" - uppe på Chalmers den morgonen.