torsdag 25 november 2010

Lättare att följa Göteborgs stadsplanering

Det kommer att bli lättare att följa planärenden och beslut kring stadsbyggnadsfrågor i Göteborg, läs mer om det här

torsdag 4 november 2010

Gatubolaget går i graven och Robert Dickssons stiftelses sista sekiner delas ut

Ikväll är de kommunfullmäktige, årets första för den nya gruppen på 81 ledamöter, varav nio är miljöpartister (+ 5 ersättare). Vi i miljöpartiet de gröna fick för första gången en andre vice ordförande i presidiet, vald är Emmalie Jansson, 25 år. Det är ett rekordungt val för en sådan represenativ roll.

På dagordningen återfinns frågan om uppdelning av Göteborgs Gatubolag AB, i vilkens bolagsstyrelse jag har varit ledamot i under den gångna mandatperioden. Det är inte bara sorgligt att se sitt och styrelsekollegornas "skötebarn" gå igraven. Utan att konstatera att det är ett historiskt ögonblick eftersom bolaget har bedrivit verksamhet i Göteborg allt sedan 150 år tillbaka. Bakgrunden till det hela är en översyn som vi gjorde av den egna verksamheten som visade att delar av den inte skulle stämma överens med en blivande lagändring i konkurrenslagstiftningen. Vi kunde inte ha konsultverksamhet i sådan stor omfattning och när denna var exluderad skulle inte bolaget ha den ekonomiska bärkraft som det haft tidigare. Resultatet blev att verksamheten delas upp till bl a Göteborgs Energi, Park och Naturförvaltningen. Den sista kommer att bli en utförarnämnd för så kallade "svarta och grön ytor" i staden. Till minne av verksamheten kommer en bok om bolagets historia att ges ut, författad av personer vilka har haft sin anställning inom bolaget.

Ytterligare till detta så läggs stiftelsen för Robert Dickson ned. En stiftelse som grundats för att främja konstinköp i staden. Kommunledningen anser att den anses ha för lite kapital och att driva runt verksamheten i sig är såpass kostsamt att det verkar vara "för mycke kardning för för lite ull" som resultat. Dvs att kapitalet understiger 1 000 000 kr. Och att kostnaden att köpa in konst och skapa underlag för densamma inte är värt inköpen av konstverk som då inte i sig får så mycket medel tillgodo. Så nu tömmer man stiftelsen på kapital. Jag antar att detta sker genom att konst köpes in för restrerande kapital och att kammarkollegiet får i uppdrag att likvidera stiftelsen. Kanske blir det vår sista uppgift i konstberedningen i år, eller våra efterföljares.