måndag 14 oktober 2019

En resa genom tågtiderna till snabbtåget i framtiden

Alla som någon gång i sitt liv har rest med tåg till ett möte eller kanske ett bröllop eller till en begravning vet hur viktigt det är att tåget kommer fram i tid och att tågstationen som utgör målpunkt för resan ligger någorlunda nära vår slutdestination. Med det givet att det skall vara värt att välja att resa med andra istället för att som individ eller par slentrianmässigt ta bilen. Hur fler resor kan göra vår dag imorgon problemfri i större utsträckning än idag vill jag berätta för dig om du vill följa med mig på spåret i den här berättelsen om hur vi kan få ett mer effektivt resande i vår vardag. På det första landstingsmötet i Vänersborg måndagen den 21 september 1863 diskuterades det om man skulle bygga järnväg mellan Herrljunga- Vänersborg och Uddevalla- När en anfader och tillika släkting till mig, häradsdomare Anders Töresson valts att representera Flundre Härad och Lilla Edet i landstinget, reste han till det här första mötet på länsresidenset och landstinget i Vänersborg för att diskutera frågor som om länet skulle delas i två delar, järnvägar och barnsängsdöd. Han startade sin resta kl. 6 på morgonen från Nyckleby. Tiden som det tog för de tre och en halv milen till landstingsmötet i Vänersborg från Upphärad till häst var runt fem och en halv timme. Vatten, vila och bete på vägen var nödvändigt för hästens vilja att dra med sig sällskapet på färden. Vilket fick intas i gästgivargårdar i Flundre och Gärdhem. En resa som idag går under en halvtimme, närmare 20 minuter med tåg. Om vi tog en tidsmaskin till mötet idag skulle vi få bevittna de livligt besökta debatterna som fördes, där det beviljades anslag för djurläkare, där kommunerna uppmanades att anställa fler barnmorskor. För att minska barnadödligheten. De senaste dagarnas debatt om sjukvårdens brist på leverans av sjukvårdsmaterial visar på vikten tillförlitliga godstransporter. Det ligger i vårt intresse som aktiva individer även i vår tid att om vi vill påverka vår framtid, att försöka vara med och forma politiken. Med höghastighetståg skulle resan mellan Göteborg och Stockholm gå på två timmar. Det skulle göra det enklare för fler att leva utanför huvudstadsområdet, på landsbygden eller runt en mellanstor stad. En enskild individ kan inte planera utopiska städer som realiseras i framtiden. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Det kan vi göra genom att skapa effektiva sträckor i dagens tågsystem, så att de blir morgondagens klimatsmarta resande. Tåget är det mest energieffektiva resesättet om många skall resa samtidigt. Som det ser ut idag runt de större städerna i Sverige kan inte tågtrafiken utvecklas på de befintliga banorna, - det är helt enkelt för trångt i trafiken. Därför behöver vi investera i nya stambanor för tågtrafik, - för en fungerande vardag för fler! Med höghastighetstågens prestanda som kan leverera en restid på upp mot 320 km/h kommer så mycket som 80-90 % av svenskarna att välja tåget framöver bilen. Sveriges befolkning växer, vi beräknas till 2040 att bli 12 miljoner invånare, det säger sig själv att de investeringar som behövs på 320 miljoner kommer att göra nytta. Klimatnyttan med att fler väljer det hållbara resandet, kommer att tjäna in den miljöpåverkan som byggnationen av banorna har påverkat miljön. En järnväg beräknas att ha en livstid på ca 100 år och därför bör man göra en livscykelanalys på den tiden. På längre sträckor kommer tågen att bli ett bekvämare alternativ än både bil och flyg. När mer av persontrafiken flyttas över till nya spår kommer också det att bli mer utrymme över för transporter av gods på befintlig järnväg. Regioner som kommer att utvecklas tack vare de nya tågen med nya och snabba avgångar från resecentra är blad andra Borås, Lund, Jönköping, Linköping och Norrköping. Det kommer att gå att köra tre gånger så mycket gods som idag på järnväg än vad det görs för närvarande. Du ser kanske framför dig hur det kan bli en positiv effekt för hela landets närings, - och samhällsliv med alla funktioner som behöver leveranser. Vad landstingspolitikerna gjorde för framtiden, bör vi styrande försöka få gjort för de som kommer efter oss. Staten bör investera i järnväg för snabbare tåg, - ge alla och envar en kollektiv resa på riktigt för dig och mig! Om snabbtåg kan du läsa på: mp.se/politik – tag trafikverket.se/resa/trafik/jarnvag/nya-stambanor-for-hoghastighetstag sverigeförhandlingen.se sj.se/sverige320 Om det första landstingsmötet kan du läsa i tidningen: Artikel av Rydbgerg, Gunnel, Landstingsantikvarie, Landstinget, septemberupplaga sid 16, år 1988 Notera gärna att Emma Berginger är Miljöpartiets talesperson i Riksdagen. Hon driver frågor som hur järnvägen skall rustas upp och utvecklas i landet som helhet. Har du funderingar kring järnväg kan du kontakta henne på emma@mp.se

torsdag 4 juli 2019

Kusin Kirsi Bhasin, har gett ut sin första bok

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat lavinartat idag. Om att finna de rätta teknikerna för att kunna stressa lagom, och att ladda batterierna handlar boken om, du kan köpa den gär: https://www.rechargethebook.com/?fbclid=IwAR2WeXludt3zm3Q3sE4UNffLAcKxGRxmc0CM0q8CJJNwb1TNQZGFNLuesyw

tisdag 22 januari 2019

Tisdagsälvan

Ny vårvinter, och tisdagskväll i januari 2019. Känner mig som en tisdagsälva i själen, vi har en ny kulturminister i landet. Amanda Lind, som förtjänar all respekt för sitt engagemang för och erfarenhet från kulturfrågorna i Härnösands kommun. Varför kan inte belackare bortse från det som faktiskt skapar en peronslighet som en frisyr, då har partiföreträdare och mediebevakning fått gå överstyr. Kulturpolitik är och förtjänar att vara viktigare än så.