fredag 21 december 2012

Paradigmskifte idag?

Nu är det den 21 december 2012. Enligt många skulle det vara slutet av Mayafolkets nuvarande kalender idag. Apokalypsen skulle inträda och jorden gå under, sades det. Men enligt andra handlar det endast om en västerländsk feltolkning av en av de få skrifter som har bevarats till modern tid av den högstående civilsationets texter, nämnligen Mayas och i från den, framförallt en illustration, där det strömmar vatten ur munnen på en kajman. Det är i betraktandet av den bilden och försök till en analys av dess symbolik som en person, olyckligen tolkat det som ett tecken på att apokalypsen skulle inträda vid tidens slut för den här epoken. Men som konsthistoriker vågar jag nog påstå idag att din morgondag troligen med det inte räknad. Missuppfattningen är en feltokning av Mayafolkets kulturhistoria. Forskare som har följt och baserat sina forskningsresultat och byggt på sina teser på en feltolkning som gjorts av en bild i början av vårt sekel i Tyskland, har varit för okritiska till sin källa. De borde ställt sig frågan. Kan inte det här ha varit en feltolkning, en felaktig analys av bilden? Apokalypsen är ett fenomen från Grekiska antikens tolkningar av världshitorien och dess framtid. Kanske har den inte så mycket att föra över till Mayafolkets kultur och dess visioner? och illustrioner? Hur bör man då se på bilden som betraktare enligt Mayafolkets nuvarande andliga ledare bland dess ätlingar och kulturbärare idag? Jo, enligt de, så bör man istället se det som början på en ny epok, en betydande förändring. Då får vår rådande världsbild helt förändras. Ett s.k. Paradigmskifte. För min del hoppas jag att vi går ytterligare ett steg framåt, mot en ny era i mänsklighetens kulturhistoria, precis som man gjorde när man gick från den rådande världsbilden i det mänskliga medvetandet att jorden är platt till att jorden är rund. Att bruka jordens resurser besinngslöst med papperslöseri, att hämningslöst förbruka av fossila bränslen som olja och att leva med en okritisk syn på tillväxts om lösningen på människornas välfärdsproblem. Dit vi kommer till att vi genom bildning och kunskapsöverföring slutar att använda papper för att hantera information i hämningslösa mängder. Där kommer Ipaden och läsplattorna in, att vi kortar arbetstiden och att därmed fler kan cykla och åka kollektivt till jobbet, att vi arbetar med på distans, så att oljan tar inte tar slut direkt utan kan användas till bättre saker, som nödvändiga produkter i hårdplast. Sedan kan vi leva våra liv med mer kvalité Vi hinner baka vårt bröd, laga vår mat långsamt. Umgås med familj och vänner, godare mat och mindre stress. Vi reser med tåg och båt istället för flyg, ett mer häslosamt liv. Med livskvalité. Mer motion. Nu i den nya epoken möter vi människorna istället för maskinerna på våra arbetsplatser. Vi hjälper världens fattiga genom kunskapsöverföring, vänskapsutbyten, som leder till lokala jobb, istället för genom bistånd med pengar. Vi har råd med bra mediciner för fler och kan upptäcka cancer och stroke i tid och behandla sjukdomar. Vi kan prioritera forskning som leder till resultat i form av goda levnadsår, fler upplevda glada levnadsår. Och framför allt vi lever liv där tiden inte bara rusar förbi, utan vi hinner med att göra någonting gott med våra liv.

måndag 17 december 2012

Regeringen försvårar för kommunen att ställa energikrav!

Göteborgs kommun har under den tid jag har varit ledamot i Fastighetsnämnden och numera återigen Byggnadsnämnden ställt krav på Energieffektivitet vid Markanvisningar. Vi har särskilt kunnat använda de arkitekturtävlingar som oftast jag har varit med och tagit initiativ till, för att möjligjöra det. Bl a i form av motioner som den om en stadsnära ekoby, som ett verktyg, en metod att nå till miljösmartare byggnation i kommunen. Många av de företag som Mijöpartiet har varit i kontakt med hyllar de kommunala kraven, som en nyttig och pådrivande kraft för att minska de miljöavtryck som byggandet i sig får som effekt på planeten. En del kritiker menar på att kraven är kostnadsdrivande. Men de byggare som har tagit frågan på allvar och byggt passivhus på Älvstranden, utan subventioner, säger å andra sidan, uttalat att i själva förvaltningen av Passivhusen vinner man rent ekonomiskt på det hela, även om det i vissa fall leder till högre initialkostnader. Det är därför kontraproduktivt av regeringen att sätta stopp för energieffektiva hus, genom den på deras initiativ sjösatta "Byggkravsutredningen" föreslår ett förbud mot att kommunerna ställer krav på de som köper eller får markanvisningar på offentligt ägd mark. Att krav som vi har ställt lokalt har drivit på utvecklingen står utom allt tvivel mot ett mer energieffektivt och miljömässigt riktigt byggande inom rimliga ramar. Därför är det katastrofalt att majoriteten i regeringen väljer att nu ta flera steg tillbaka från stigen mot det hållbara byggandet, och utvecklingen för ett energismart byggande. Härmed stoppar de alla möjligheter till att ställa krav på miljöbra och energieffektiva hus av byggherrarna och damerna lokalt. Mycket av det som byggsektorn utmålade som omöjligt för 15 år sedan är idag möjligt just genom de krav som MP har fått med sig S och V att ställa i Göteborg, när vi krävde bättre prestationer på miljöområdet, har smittat av sig så att fler av de företag, än de som vann våra tävlingar inom arkitektur bland byggarna antog miljöutmaningerna på ett bra sätt och fick sedemera baserat på sin insats markanvisningar i staden. Det här gigantiska klivet tillbaks i fåran för framsteg på energieffektiva bostäder är en spegling av hur regeringen uppfattar att landet skall styras vilken vi inte delar. De leder oss bakåt i utvecklingen. Vi anser att det är genom det lokala självbestämmandet och genom att ställa hårdare Miljökrav och inte mindre och färre centralstyrda regler som inte efterföljs, är den rätta vägen att gå för att få ett hållbart bostadsbyggande. Vi behöver bygga många små energieffektiva lägenheter i framtiden. Och vi utmanar regeringen i frågan att ställa om sin politik till en hållbar utveckling inom byggsektorn inför nästa val. MVH Tina Wallenius,(MP) ledamot i Byggnadsnämdnen i Göteborg