torsdag 14 oktober 2010

Ett steg på vägen till att förmånsbilarna försvinner

Ikväll samlas Göteborgs kommunfullmäktigeförsamling. På dagordningen återfinns ett antal intressanta ärenden. Bland annat så tas ett steg på vägen att förmånsbilarna för Göteborgs ledande politiker försvinner och därmed också praxis att ju mer dessa körs desto mer får kommunalråden i pension. Det sker tack vare vårt kommunalråd Kia Andréassons (MP) vakande öga. Såväl kultur som byggnadsnämndens reglemente kommer att regleras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med förslag till regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet med ett yrkande från S, MP, KD och V. Och byggnadsnämnden blir ny instans för att bedöma dispanser från strandskydd. Mer om ärendena kan du läser du här

Förutom dessa beslutsärenden tas valärenden upp. Där väljs Mustafa Soyopak och Bernt-Erik Ekeroth från MP till andre vice ordförande respektive suppleant i Majorna. Maja Wiberger till ersättare i Linnéstaden. Kristian Green väljs till tingsrättsledamot och Åse-Lill Törnqvist till ledamot i Park och Naturnämnden. Emmali Jansson utses till ersättare i kommunfullmäktige efter vår partikamrat Jörgen Nordkvist som tragiskt nog avled i cancer mitt under valrörelsen.