måndag 10 oktober 2011

Om de kommunala Bostadsbolagens strategiska roll i byggnationen

På onsdag den 19 oktober kl 18:oo träffas Miljöpartiet de Gröna i Göteborgs Bostads och trafiknätverk på Ekelundsgatan 4 för att diskutera de kommunala bostadsbolagens strategiska roll i bostadsförsörjningen. Då även hur de arbetar med att det utveckla sina fasstigheter med självförsörjande alternativa energislag, som exempelvis solceller.

Stefan Kristiansson, MP- ordförande i Bostadsbolaget AB kommer att finnas med i diskussionerna från kl 18 och Michael Rudvall från Ekobyprojektet Svankällan från kl 19. Låter det intressant? Då är du särskilt välkommen!

MVH Tina Wallenius & Ulf Kamne, sammankallande för Stadsbyggnads- och Trafiknätverket

måndag 19 september 2011

Om Park och Natur och Graffiti, den 21, kl 18.00

På onsdag kommer vi inom partiet att ha Åse-Lill Thörnquist som är MP:s ledamot i Park och Natur som föredragande gäst på Stadsbyggnads och trafiknätverkets möte, på Miljöpartiets kansli med adressen Ekelundsgatan 4. Därefter kommer Arefeh Behbakht som utomstående gäst att tala om Graffiti och vi har därefter en diskussion. Kanske kommer den att handla om det är klotter eller konst. Mycket välkommen till nätverket. Du är varmt välkommen, hälsningar sammankallande Tina Wallenius & Ulf Kamne

onsdag 14 september 2011

Vattenkanaler balanserar den mänskliga kroppen

Kroppens vattenkanaler, aquarinerna, hjälper cellen vara i balans. Att en av dessa kan modifieras mer stabilt än de andra, upptäckten kan få betydelse för behandlingen av en rad sjukdomar, bland annat kan den förhoppningsvis leda till en minskad risk för stroke.Läs mer upptäckten som gjordes av Göteborgs Universitet, se artikeln Glycosylation Increases the Thermostability of Human Aquaporin 10 Protein har publicerats i septembernumret av The Journal of Biological Chemistry.
Länk till artikeln: www.jbc.org/content/286/36/31915.full?sid=5e4d47ac-176e-4e10-946b-8e1a9c02884e

söndag 14 augusti 2011

Inkompetent uttalande om inkompetens!

I dagens GP, dvs den 15 augusti kan man läsa ett par uttalanden från arkitekurskribenten Mark Isitt, vilka fick mig att lyfta ögonbrynen av förvåning. Där han först visar med emphas att han anser att den tjänst som stadsarkitekt, vilken vi utlyser i Göteborg, blir citat" Det mest attraktiva uppdraget i Sverige". Han menar på att rätt person kan höja självkänslan bland de arkitekter som idag arbetar på stadsbyggnadskontoret. Hmmm, det kan ligga något i det, men som förtroendevald politiker har jag uppfattat att det redan idag finns en yrkestolthet bland anställda arkitekter på kontoret. Att deras arbete är viktigt för stadens utveckling står utom allt tvivel. Vidare skriver Eva Heyman att Citat" Mark Isitt är nöjd med att majoriteten från S, V, MP erkänner att de saknar kompetens och därför lämnar över uppdraget till en fackman med arkitektoniska kunskaper. Det senare visar på Isitts okunskap om det politiska uppdraget i sig. För det första är förtroendeuppdraget som nämnd ett uppdrag som innebär att vi är beslutsfattare och inte förslagställare. Vilket är arkitekternas uppdrag idag och kommer att vara framöver, även med en stadsarkitekt. En nämnd är en grupp av personer som har valts på kriteriet av respektive parti har förtroende för de personer de har valt i rollen som beslutsfattare, i frågor som berör, stadsplanering, utveckling och juridik. Då även frågor som berör olika typer av konflikter i samband med byggnation. Att denna grupp är sammansatt av personer med olika kompetenser är av vikt för att få in olika perspektiv och granska de förslag kontoret ställer till nämnden innan stegvisa beslut tas. I rollen som förtroendevalda beslutsfattare känner jag mig inte vid denna inkompetens som Mark Isitt vill hävda existerar. Jag har varit beslutsfattare inom Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i Göteborgs Stad under ca 16 års tid. Så även är jag idag nämndeman i Fastighetsdomstolen i Västra Götaland. Vidare har jag en relativt hög estetisk kompetens inom design och arkitektur. Bla en examen i form av en Bachelour i konsthistoria (de första arkitekterna var konsthistoriker, innan Chalmers blev utbildningsinstans, bla vår första stadsarkitekt Gregerfeld).
Inom min utbildning har jag producerat ett antal skrivna alster vilka främst har handlat om arkitektur och design. Sist läste jag projektledning på avancerad nivå. Inom majoriteten i Byggandsnämnden finns idag allt från yrkeslivserfarenhet från byggsektorn till en doktorant. En person som är politiker får försöka att väga sina ord i guldvåg och samtidigt vara modig. Där finns en likhet med vår nygamla yrkesroll på kontoret. Dessa egenskaper kan en stadsarkitekt också behöva. Han eller hon bör kunna visualisera och beskriva sina tankar med ett estetiskt förhållnigsätt, hur personen vill att stadsbilden skall växa fram i framtiden. Samt att kunna spela på den internationella arenan för arkitekter och vara en relationsbyggare. Avslutningsvis vill jag nämna att personligen anser jag att det är bra att Göteborg återigen kan få en stadsarkitekt. Och i mina tankar har Mark Isitt bara beskrivit sin egen inkompetens beträffande vad rollen innebär att vara arbetande förtroendevald och vad man måste ha med sig i ryggsäcken, när han utryckt sig inkompetent om vad rollen som politiker innebär.

fredag 17 juni 2011

Veckan som gått...

Under veckan som gått fick jag reda på att mitt team klarade projektledarkursen med glans! Vidare har vi i Byggnadsnämnden haft förgruppsmöte och föredragningar i ärenden. Mats Arnsmar (S), vår ordförande i nämnden och jag åkte på studiebesök på ett populärt kollektivboende för äldre, kallat Majviken, där mötte även Stefan Kristiansson f d regionråd från (MP)upp. Med Miljöpartiet de Gröna i Göteborg har jag haft valberedning. Jag har också varit på ett möte med Gatubolaget då vi firade att Leif Larsson som är ledamot i styrelsen fyllt 80 år, hans väg till denna anmärkningsvärt höga ålder är genom långa promenader, enligt egen utsago. Jag har fått lära mig av en kunnig person att det är viktigare att man rör på sig än att man håller låg vikt om man vill leva länge. Om inte viktigare att ha ett socialt liv och inte leva ensam och isolera sig. Sedan har jag förättat ett par besök hos tandläkare Vogel på Valands tanvård. Då vi med senaste tekniken inom området scannat av en tand, som först fått emaljen bortborrad. För det här ändamålet var jag paret Vogels första försökpatient för att få fram en tredimentionell bildsektion av tänderna i höger underkäke. Den kommer att användas senare av en tandtekniker som underlag för att skapa en krona i keramikmaterial, vilket anses som mest hållbart i kombination med att inte vara lika dyrt som guld.

Efter besöket på kliniken gick jag på ett par internationella arkitekteams föredragningar i stadsbyggandskontorets källare från den nu välkända Internationella konferensen Rivertown, som berörde den nya knytpunkten på Gamlestadstorget. Där två lag visade sina förslag. Vilket gav mig som förtroendevald en möjlighet att se hur de med sina respektive kulturella bakgrunder kunde ta såväl hänsyn till vår kulturhistoria samt utveckla idéer för vår framtid. Det handlade en del om hur fotgängare och cyklister skall ta sig fram i stadsrummet men också om att ta bprt en del av nuvarande planförslag för att utöka det visuella rummet, skapa en plats för (och ett hus) för konst och för människor att vistas i en grön stadsmijö.- Det var excellent utfört arbete och intressanta presentationer. Ser fram emot att få dessa ärenden till behandling i nämnden framöver. Så sammanfattningsvis har veckan både bestått av en del historia som avslutande av en del av Gatubolagets verksamhet med utdelning av boken Gatan. Och en hård test som första försöksperson av framtidens teknologi och ett par smakprov på internaionella visioner för det ekologiuskt uthålliga framtida samhället i en gammal kulturhistorisk miljö i Göteborg.

måndag 13 juni 2011

Deadline närmar sig för arkitekttävlingen vid Munkebäck

Den 19 maj kl 16.oo är det deadline för arkitekt-tvävlingen vid gamla Munkebäcksgymnasiet. Vill du vara med att tävla finner du mer information här

Förslagen skall vara inlämnade till Fastighetskontoret på Postgatan 10, om de inte postas förstås....

torsdag 26 maj 2011

Var försiktig med biffarna i sommar!

Nu har vetenskapen publicerat nyheten som många länge har anat, ökad köttkonsumtion leder till ökad risk för tarmcancer, läs mer här

söndag 17 april 2011

Skall kärnkraftsavfallet återvinnas?

Finns det behov för en anläggning som tar tillvara på mer av energin i kärnavfallet kallad Electra? Eller är inte kärnkraften säker nog, visar olyckorna på att vi borde stoppa här och nu?

Brorsan Janne Wallenius, har sin syn på saken klar,
och visar på vad han ser som möjligheter, men andra som ett hot, - vad tycker du?

Se Svt:s inslag här

fredag 8 april 2011

Vi kan stänga två kärnkraftverk i Sverige

Mijöpartiets Lise Nordin och Maria Wetterstrand skriver i Dagens Nyheter att vi kan stänga av två kärnkraftverk i Sverige, med anledning av tsunamin i Fukushima. Läs med här

onsdag 30 mars 2011

Gustav Fridolin och Åsa Romson blev valberedningens förslag

Tror minsann att jag gissade rätt när det gällde vilka som skulle bli föreslagna till språkrör av Miljöpartiets riksvalberedningen, se intervjun med de båda i fyrans morgonsoffa

Till Partisekreterare föreslås Anders Wallner, en person som utstrålar mycket positiv energi som jag har mött som språlrörsekreterare till Maria Wetterstrand.

Se inslaget på De blir Miljöpartiets nya språkrör
http://www.tv4play.se/

måndag 28 mars 2011

Se vilka tider som är lediga och boka själv hos vårdcentralen

Något för Västra Götalandsregionen att ta efter?

Via Örebro Universitetsjukhus hemsida går det att både se vilka tider som är lediga för en vårdtagare vid vårdcentralen och boka själv via internet, att kunna boka tider som man själv ser på nätet. Många undrar säkert när det är dags för Västra Götalands regionen att ta efter? Se inslaget här

tisdag 22 mars 2011

Kärnkrafts renässansen är över, men....

Vedeldning är mysigt och trevligt, lagring av kärnavfall känns inte så trevligt....
Men är återvinning av kärnavfallet ett sätt att nå en mindre och mer kontrollerbar avklingningstid? Se Janne Wallenius i svt:s elektra här

torsdag 17 mars 2011

Blir det osannolika mer än sannolikt?

Min bror som också är professor i reaktorfysik och som har arbetat med frågorna i Norra Japan tidigare, svarade igår kväll på SVT:s chatt om säkerheten kring Fukushima 1 och radiokativitet. Se frågor och svar här

onsdag 16 mars 2011

Vem vill du skall stå staty i Göteborg?

Visst är det roligt att var nyskapande! För dig som är kreativ vill jag nämna att det pågår en designtävling angående nästa staty i Göteborg, läs mer om det här

In my backyard

Det byggs ett äldreboende, ett sk hospice bakom Ättestigen där jag bor. Antalet äldre i stadsdelen Härlanda-Örgryte behöver komma till lägenheter med nära till torg och hiss i de övre våningarna, se förslaget som bidrar med 74 lägenheter här

måndag 14 mars 2011

Äntligen en nyttig osund vana

Nu har visat sig att kvinnor som dricker en till två koppar kaffe om dagen har ca 20 procents minskad risk för stroke, läs mer om det här

måndag 31 januari 2011

Gustav Fridolin talar om samhällsförändring

Ett av mina starkaste minnen från en MP-kongress är den i Alingsås där Gustav Fridolin som ung tonåring lyckades vända kongressdeltagarnas opinion och uppfattning kring frågan om sänkt rösträttsålder. Idag har han fortsatt att vinna politisk mark i den gröna rörelsen. Nu är han det hetaste namnet till val av manligt språkrör för Miljöpartiet de Gröna. Valet av honom lär inte bli någon politisk rysare, det kommer att bli mer spänning kring valet av kvinnligt språkrör. Vilket troligtvis kommer i huvudsak att stå mellan Åsa Romson kontra den förhandstippade Mikaela Waltersson. I år åker vi till Karlstad, ett större gäng med kongressombud och ersättare från regionavdelningen i Göteborg. Tåg naturligtvis.

Förberedelserna har redan börjat....

onsdag 5 januari 2011

Året som gått...

Det har varit ett hektiskt år. Jag har hållit ett par omgångar med studeicirkeln Utvald, för intresserade av förtroendeuppdrag. Det har varit riktigt roligt och mina elever är underbara.
Kloka unga och äldre gröna människor. De lärde mig mycket också. Mitt i det hela hade vi en av de tuffaste valrörelserna också, då makten i landet och i Göteborg stod på spel. Vi återvann den på hemmaplan med råge men på riks nådde partiet inte ända fram trots framsteg. Under valrörelsen delade jag ut ett par hundra flygblad med valsedlar hemma, vilket höjde röstetalet i mitt närområde. Jag kanske fick ut desto mer material till väljarna då jag stod i valstugan på Hjalmar Brantingsplatsen i vad för det mesta var strålande solsken. Förutom att dela ut pamfletter pratade vi med intressade i båset vid centralstationen och informationsdisken i Nordstan. Vi delade ut kaffe på morgonkvisten, ett par stycken, vid Gamlestadstorget, Drottningtorget, Wieselgrensplatsen och jag hjälpte till vid valstugorna i Brunnsparken. På valdagen hade jag hand om den berömda gröna valstugan vid Järntorget, som hålls uppe så långt det går under dygnets alla timmar. Valrörelsen avslutades med en stor fest med vegetarisk mat. Sedan dess en kort vila och valberedning som pågår fortfarande efter våra magnifika framgångar i Göteborgs och Västra Götalands regionavdelningar för Miljöpartiet de Gröna. Jag har varit ansvarig för stiftelserna vilket har varit ett intressant område att fördjupa sina kunskaper inom. I skrivande stund har två av dessa kvar att förätta val till. Själv har jag redan blivit vald representant i Byggnadsnämnden, Göteborgs Spåvägar AB i Göteborg Stad och fastighetsdomstolen i Göteborg vilket är ett Västra Götalandsuppdrag.

Mitt intresse och engagemang för hälso- och sjukvårdsfrågorna har ökat under 2010, då en jämnårig vän avled i cancer och min morbror i Finland drabbats av en stroke. Därför har jag tänkt att det nya året 2011 skall bli ett år i hälsans tecken! Då skall jag inte enligt släktens traditioner bara fokusera på att träna huvudet utan också på att träna lekamen lite oftare.