fredag 27 augusti 2010

Imorgon invigs valstugan vid Hjalmar Brantingsplatsen

På lördag den 28 augusti invigs vår nya valstuga vid Hjalmar Brantingsplatsen och jag kommer att vara med där mellan kl 10-18. Därefter kommer jag att vara ansvarig för densamma fram tom valsöndagen den 19 september. Vill du veta mer om miljöpartiets politik är du välkommen!

Det är för första gången vi har en valstuga på Hjamar Brantings plats, så det blir lite pionjär-känsla över det hela.

lördag 21 augusti 2010

Dicksonska palatset är inte lämpligt att bygga om!

Under veckan som gått publicerade GP en uppseende veckande artikel. Med avstamp i en utredning som lade fram förslag om vilka av stadens centrala byggander som skulle kunna gå att bygga om till lägenheter. I den utredningen fanns Dicksonska Palatset med, byggd under stadens expansiva år och färdigställd 1862. Förslaget är förstås uppseendeveckande och får en konsthistoriker att tappa hakan att det ens framställs som ett seriöst förslag. Bygganden är viktig ur ett historiskt perspektiv, såväl beträffande Göteborgs ekonomiska historia och inte minst arktitektoniska utformning och intredning som en spegling av sin tid. Med en gyllende era för familjen Dickson.

Palatset är den främsta representaten av sin arkitektoniska stil i Göteborg och har unika artefakter, stukaturer och skulpturer. På väggarna finns mycket fin konst. Varför bygga om huset och direkt verka till en skänding av stadens historia?

- Det är obegripligt att ett sådant förslag framställs ens med någon forma av seriösitet! Att verka för att fler bostäder byggs är självklart, men det borde vara lika självklart att verka för att stadens kulturhistoria lyfts fram i den gedigna och fina version som den har.

Att föreslå att man skall förstöra huset och göra om den till något som palatset inte var menat för är magstarkt. Det innehåller ett par, kanske tre av stadens finaste salonger och representationsytor. De är i funktion i dag i högsta grad vid stadens representation då personalen i Göteborgs stad får en fin middag och fest då de får i pension och så borde det förbli. Läs mer här