måndag 10 oktober 2011

Om de kommunala Bostadsbolagens strategiska roll i byggnationen

På onsdag den 19 oktober kl 18:oo träffas Miljöpartiet de Gröna i Göteborgs Bostads och trafiknätverk på Ekelundsgatan 4 för att diskutera de kommunala bostadsbolagens strategiska roll i bostadsförsörjningen. Då även hur de arbetar med att det utveckla sina fasstigheter med självförsörjande alternativa energislag, som exempelvis solceller.

Stefan Kristiansson, MP- ordförande i Bostadsbolaget AB kommer att finnas med i diskussionerna från kl 18 och Michael Rudvall från Ekobyprojektet Svankällan från kl 19. Låter det intressant? Då är du särskilt välkommen!

MVH Tina Wallenius & Ulf Kamne, sammankallande för Stadsbyggnads- och Trafiknätverket