måndag 19 september 2011

Om Park och Natur och Graffiti, den 21, kl 18.00

På onsdag kommer vi inom partiet att ha Åse-Lill Thörnquist som är MP:s ledamot i Park och Natur som föredragande gäst på Stadsbyggnads och trafiknätverkets möte, på Miljöpartiets kansli med adressen Ekelundsgatan 4. Därefter kommer Arefeh Behbakht som utomstående gäst att tala om Graffiti och vi har därefter en diskussion. Kanske kommer den att handla om det är klotter eller konst. Mycket välkommen till nätverket. Du är varmt välkommen, hälsningar sammankallande Tina Wallenius & Ulf Kamne

onsdag 14 september 2011

Vattenkanaler balanserar den mänskliga kroppen

Kroppens vattenkanaler, aquarinerna, hjälper cellen vara i balans. Att en av dessa kan modifieras mer stabilt än de andra, upptäckten kan få betydelse för behandlingen av en rad sjukdomar, bland annat kan den förhoppningsvis leda till en minskad risk för stroke.Läs mer upptäckten som gjordes av Göteborgs Universitet, se artikeln Glycosylation Increases the Thermostability of Human Aquaporin 10 Protein har publicerats i septembernumret av The Journal of Biological Chemistry.
Länk till artikeln: www.jbc.org/content/286/36/31915.full?sid=5e4d47ac-176e-4e10-946b-8e1a9c02884e