torsdag 18 maj 2017

Felaktigheter i GP om mig publicerade 20170330

Det visade sig vara ett misstag att söka chefstjänsten på Röhsska. Inte i juridisk mening, men min roll som ersättare i kulturnämnden hade större betydelse än jag först insåg. Ett misstag som jag vill förklara hur det gick till, eftersom det spridits felaktiga anklagelser om fallet i GP. Det publicerades en felaktig anklagelse, i en GP artikel, den 30 mars 2017. Efter att läst den och blivit upprörd och ledsen drog jag direkt tillbaka min ansökan som chef på Röhsska. Som jag tidigare gjort i egenskap av arbetssökande. Efter det ställde jag mig frågan om vad jag egentligen hade gjort för fel. I GP anklagades jag på fel grund för att ha formulerat inriktningen för en nyrekrytering av chef för Röhsska. Jag har inte formulerat inriktningen för chefstjänsten. Det som gjorde att det uppfattades så var att jag långt tidigare på ett möte uttalat mig om att kriterierna för den nya chefen skulle vara tydliga, i syfte för att undvika upprepning av tidigare misstag, vid rekrytering av museichefer. Jag har i efterhand insett att tjänstemän eller fackliga företrädare indirekt ha påverkats av det jag sade,även om det som i mitt fall passerat lång tid mellan att mina ord som politiker sades som står i ett citat och det att tjänsten annonserats ut (ett år gick däremellan) Här följer en beskrivning om vad som hänt och hur jag har agerat i samband med händelsen: 1) Yttrade mig muntligt, - vid HR information, extramöte i kulturnämnden 22 nov 2016 2) Brevväxlat, direkt efteråt med en facklig företrädare för Vision om arbetsmiljöfrågor kopplat till ledarskap och vad jag sagt på det extra nämndmötet. 3) Sökt tjänsten som chef för Röhsska 2017, den 16 februari 2017 Informerat den rödgröna gruppledaren, i anslutning till att ansökan gjordes 4) Drog direkt tillbaka ovanstående ansökan efter GP:s felaktiga rubriker vid publicering, den 30:e mars 2017 5)Under ett extrainkallat möte med kulturnämnden den 22 november 2016, i samband med kulturförvaltningens lägesrapport angående situationen på Röhsska kopplat till arbetsmiljörelaterade frågor, Där yttrade jag mig om vad jag ansåg vara viktigt för en framtida chefstillsättning. Där ställde jag frågan hur vi säkrar upp rekryteringsprocessen så att vi inte cementerar en kultur som har funnits på Röhsska museet i framtiden, därefter uttryckte jag vilka personliga egenskaper som jag anser vara bra vid rekrytering som kunde vara bra för en framtida ledare (inte kontroversiella i sig utan i enlighet med akademisk ledarskapslitteratur), Dessa citerades korrekt i artikeln, men jag sa också att ledaren bör vara lyhörd för personalen och personalens behov. Det togs inte med. I en brevväxling med Love Jönsson, facklig företrädare för vision, angav jag detsamma. Det gick lång tid, ett helt år, emellan det att jag yttrat mig på mötet och att annonsen kom ut. Så vid själva ansökningstillfället tänkte jag inte på att vad jag har yttrat mig om ett halvår tidigare. Det kan jag vara självkritisk till idag. Allt en politiker säger kan uppfattas av tjänstemännen och därför anses jag kunna ha påverkat inriktningen på utformningen av tjänsten. Däremot har jag inte beretts tillfälle som det felaktigt anges i rubriken av artikeln att själv skriva riktlinjerna för tjänsten, det anser jag är att dra för stora växlar på själva händelsen. Nämnden har aldrig beretts ett sådant tillfälle att skriva riktlinjer för den aktuella tjänsten, och inte heller någon annan tjänst heller under verksamhetsåret. Den enda tjänsten som presidiet (och då inte jag) kan ha inflytande över är förvaltningschefen. För övriga chefstjänster är förvaltningen helt suverän som beslutsfattare för. Det vi i rollen som politiker har fått ta del av är information av HR, - det är i samband med en sådan som jag har uttryckt mig. Det är felaktigt angivit i artikeln att jag talat med min chef; det som jag berättade i intervjun med journalisten var att jag har talat med min gruppledare Mariya Voyvodova (S), för den rödgröna gruppen i kulturnämnden vid tiden för ansökan. Efter att ha läst artikeln förstod jag hur ansökan kunde uppfattas felaktigt och drog genast tillbaka den. Men jag har inte fattat vare sig pennan för eller suttit ett tangentbord och skrivit riktlinjer för en tjänst. Källa: artikel GP 20170330: http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/politiker-vill-bli-r%C3%B6hsskachef-skrev-sj%C3%A4lv-riktlinjerna-f%C3%B6r-jobbet-1.4213463

torsdag 10 april 2014

Den tredje vägen mot målet att lösa Bostadsbristen i Göteborg.

Under måndagen den 7 april, kom en förfrågan ställd från GP om vad partierna ville göra åt bostadsbristen, med en deadline till morgondagen. Den var ställd till ledamöterna i Byggnadsnämnden i staden, för vilken jag är Miljöpartiet de Grönas ledamot. Så det blev det till att fatta pennan eller numera tangentbordet och formulera visionerna och ideologin i en så kort text som möjligt framför skärmen. Ett utkast skickades iväg till Ulf Kamne, som är ordförande i Fastighetsnämnden, för att kolla så att båda två kände att det som går ut till väljarna är det som vi båda kan skriva under på och att texten flöt bra. Och det var mödan värt då vårt förslag till text publicerades i onsdagsupplagan av GP den 9 april, efter namnen Tina Wallenius och Ulf Kamne (MP) kan man läsa följande: Citat " Staden skall göra markanvisningar och detaljplaner för betydligt fler bostäder än idag. Vi vill effektivisera planprocessen för att öka takten i byggandet, men framförallt se till att fler billiga hyresrätter och bostadsrätter byggs". Det kändes gott att de raderna hade kommit med i tidningen, när vi båda byggpolitiker möttes över en kopp kaffe på ett frukostseminarium om "Sol, vind och vatten" - uppe på Chalmers den morgonen.

fredag 15 november 2013

Tina är tillbaka!

Det har gått ett tag sedan som jag lade något inlägg här på bloggen. Mycket har hänt, resor, möten, mässor. Och så studerar jag Miljöpsykologi. Har överlämnat att vara sammankallande för Mp:s stadsbyggnadsnätverket tillsammans med Ulf Kamne till Derya Tumayer och David Hammarsten. Lite vemodigt, men det kan också vara något som frigör tid för mer skrivande och annat. Vi har ett varmt och välkomnande nätverk med intressanta teman. Sist om Gamlestan såväl om arkeologi, bevarandefrågor och Gamlestans framtid. Något att ta med sig inför Göteborgs 400 årsfirande i form av inspiration och idéer blev det också. Återkommer troligen snart till frågan.

fredag 21 december 2012

Paradigmskifte idag?

Nu är det den 21 december 2012. Enligt många skulle det vara slutet av Mayafolkets nuvarande kalender idag. Apokalypsen skulle inträda och jorden gå under, sades det. Men enligt andra handlar det endast om en västerländsk feltolkning av en av de få skrifter som har bevarats till modern tid av den högstående civilsationets texter, nämnligen Mayas och i från den, framförallt en illustration, där det strömmar vatten ur munnen på en kajman. Det är i betraktandet av den bilden och försök till en analys av dess symbolik som en person, olyckligen tolkat det som ett tecken på att apokalypsen skulle inträda vid tidens slut för den här epoken. Men som konsthistoriker vågar jag nog påstå idag att din morgondag troligen med det inte räknad. Missuppfattningen är en feltokning av Mayafolkets kulturhistoria. Forskare som har följt och baserat sina forskningsresultat och byggt på sina teser på en feltolkning som gjorts av en bild i början av vårt sekel i Tyskland, har varit för okritiska till sin källa. De borde ställt sig frågan. Kan inte det här ha varit en feltolkning, en felaktig analys av bilden? Apokalypsen är ett fenomen från Grekiska antikens tolkningar av världshitorien och dess framtid. Kanske har den inte så mycket att föra över till Mayafolkets kultur och dess visioner? och illustrioner? Hur bör man då se på bilden som betraktare enligt Mayafolkets nuvarande andliga ledare bland dess ätlingar och kulturbärare idag? Jo, enligt de, så bör man istället se det som början på en ny epok, en betydande förändring. Då får vår rådande världsbild helt förändras. Ett s.k. Paradigmskifte. För min del hoppas jag att vi går ytterligare ett steg framåt, mot en ny era i mänsklighetens kulturhistoria, precis som man gjorde när man gick från den rådande världsbilden i det mänskliga medvetandet att jorden är platt till att jorden är rund. Att bruka jordens resurser besinngslöst med papperslöseri, att hämningslöst förbruka av fossila bränslen som olja och att leva med en okritisk syn på tillväxts om lösningen på människornas välfärdsproblem. Dit vi kommer till att vi genom bildning och kunskapsöverföring slutar att använda papper för att hantera information i hämningslösa mängder. Där kommer Ipaden och läsplattorna in, att vi kortar arbetstiden och att därmed fler kan cykla och åka kollektivt till jobbet, att vi arbetar med på distans, så att oljan tar inte tar slut direkt utan kan användas till bättre saker, som nödvändiga produkter i hårdplast. Sedan kan vi leva våra liv med mer kvalité Vi hinner baka vårt bröd, laga vår mat långsamt. Umgås med familj och vänner, godare mat och mindre stress. Vi reser med tåg och båt istället för flyg, ett mer häslosamt liv. Med livskvalité. Mer motion. Nu i den nya epoken möter vi människorna istället för maskinerna på våra arbetsplatser. Vi hjälper världens fattiga genom kunskapsöverföring, vänskapsutbyten, som leder till lokala jobb, istället för genom bistånd med pengar. Vi har råd med bra mediciner för fler och kan upptäcka cancer och stroke i tid och behandla sjukdomar. Vi kan prioritera forskning som leder till resultat i form av goda levnadsår, fler upplevda glada levnadsår. Och framför allt vi lever liv där tiden inte bara rusar förbi, utan vi hinner med att göra någonting gott med våra liv.

måndag 17 december 2012

Regeringen försvårar för kommunen att ställa energikrav!

Göteborgs kommun har under den tid jag har varit ledamot i Fastighetsnämnden och numera återigen Byggnadsnämnden ställt krav på Energieffektivitet vid Markanvisningar. Vi har särskilt kunnat använda de arkitekturtävlingar som oftast jag har varit med och tagit initiativ till, för att möjligjöra det. Bl a i form av motioner som den om en stadsnära ekoby, som ett verktyg, en metod att nå till miljösmartare byggnation i kommunen. Många av de företag som Mijöpartiet har varit i kontakt med hyllar de kommunala kraven, som en nyttig och pådrivande kraft för att minska de miljöavtryck som byggandet i sig får som effekt på planeten. En del kritiker menar på att kraven är kostnadsdrivande. Men de byggare som har tagit frågan på allvar och byggt passivhus på Älvstranden, utan subventioner, säger å andra sidan, uttalat att i själva förvaltningen av Passivhusen vinner man rent ekonomiskt på det hela, även om det i vissa fall leder till högre initialkostnader. Det är därför kontraproduktivt av regeringen att sätta stopp för energieffektiva hus, genom den på deras initiativ sjösatta "Byggkravsutredningen" föreslår ett förbud mot att kommunerna ställer krav på de som köper eller får markanvisningar på offentligt ägd mark. Att krav som vi har ställt lokalt har drivit på utvecklingen står utom allt tvivel mot ett mer energieffektivt och miljömässigt riktigt byggande inom rimliga ramar. Därför är det katastrofalt att majoriteten i regeringen väljer att nu ta flera steg tillbaka från stigen mot det hållbara byggandet, och utvecklingen för ett energismart byggande. Härmed stoppar de alla möjligheter till att ställa krav på miljöbra och energieffektiva hus av byggherrarna och damerna lokalt. Mycket av det som byggsektorn utmålade som omöjligt för 15 år sedan är idag möjligt just genom de krav som MP har fått med sig S och V att ställa i Göteborg, när vi krävde bättre prestationer på miljöområdet, har smittat av sig så att fler av de företag, än de som vann våra tävlingar inom arkitektur bland byggarna antog miljöutmaningerna på ett bra sätt och fick sedemera baserat på sin insats markanvisningar i staden. Det här gigantiska klivet tillbaks i fåran för framsteg på energieffektiva bostäder är en spegling av hur regeringen uppfattar att landet skall styras vilken vi inte delar. De leder oss bakåt i utvecklingen. Vi anser att det är genom det lokala självbestämmandet och genom att ställa hårdare Miljökrav och inte mindre och färre centralstyrda regler som inte efterföljs, är den rätta vägen att gå för att få ett hållbart bostadsbyggande. Vi behöver bygga många små energieffektiva lägenheter i framtiden. Och vi utmanar regeringen i frågan att ställa om sin politik till en hållbar utveckling inom byggsektorn inför nästa val. MVH Tina Wallenius,(MP) ledamot i Byggnadsnämdnen i Göteborg

måndag 23 april 2012

Orienteringskurs i Grön Ideologi

Nu kommer kurs 1 i MP Göteborgs utbildningstrappa om de gröna idéerna, Innehåll: Orientering i den gröna idédebatten och de gröna idéernas historia - lär med om vad som skiljer grönt tänkande från andra ideologier. Det här är kursen för dig som vill gå kurser i det politiska hantverket och/eller bli stärkt i ditt politiska engagemang. Två studiecirklar kommer att gå parallelt med samma innehåll. Den andra håller Michael Törnqvist. Kursen är kostnadsfri för dig som är medlem i Miljöpartiet de Gröna i Göteborg. Kurslitteraturen består av ett kompendium med klassiska och nya gröna texter i urval av MP:s utbildningsråd. Frågor om det kan ställas till kursansvarig Angela Aylward, angela@mp.se. OBS Anmälan enligt principen först till kvarn. Anmäl dig direkt till mig som cirkel- ledare för att delta onsdagar kl 17-20, den 9 maj, 23 maj, 30 maj, 20 juni och 27 juni. På adressen: tina.wallenius@mp.se

Samtal om arkitektävling på Heden den 25/4

Byggnadsnämnden håller på att arbeta fram en inriktning för en arkitekt- tävling på Heden. Du är välkommen att komma och samtala om Heden med mig, Tina Wallenius som är MP:s ledamot i nämnden och Adam Woijchechowski, som är ersättare i BN, på onsdag den 25 april, kl 18-20, på Miljöpartiets Göteborgs kansli, Ekelundsgatan 4 i Lilla Rummet. MVH Tina Wallenius, ledamot i Byggnadsnämnden och en av två smk för MP:s stadsbyggnadsnätverk i Göteborg