torsdag 18 maj 2017

Felaktigheter i GP om mig publicerade 20170330

Det visade sig vara ett misstag att söka chefstjänsten på Röhsska. Inte i juridisk mening, men min roll som ersättare i kulturnämnden hade större betydelse än jag först insåg. Ett misstag som jag vill förklara hur det gick till, eftersom det spridits felaktiga anklagelser om fallet i GP. Det publicerades en felaktig anklagelse, i en GP artikel, den 30 mars 2017. Efter att läst den och blivit upprörd och ledsen drog jag direkt tillbaka min ansökan som chef på Röhsska. Som jag tidigare gjort i egenskap av arbetssökande. Efter det ställde jag mig frågan om vad jag egentligen hade gjort för fel. I GP anklagades jag på fel grund för att ha formulerat inriktningen för en nyrekrytering av chef för Röhsska. Jag har inte formulerat inriktningen för chefstjänsten. Det som gjorde att det uppfattades så var att jag långt tidigare på ett möte uttalat mig om att kriterierna för den nya chefen skulle vara tydliga, i syfte för att undvika upprepning av tidigare misstag, vid rekrytering av museichefer. Jag har i efterhand insett att tjänstemän eller fackliga företrädare indirekt ha påverkats av det jag sade,även om det som i mitt fall passerat lång tid mellan att mina ord som politiker sades som står i ett citat och det att tjänsten annonserats ut (ett år gick däremellan) Här följer en beskrivning om vad som hänt och hur jag har agerat i samband med händelsen: 1) Yttrade mig muntligt, - vid HR information, extramöte i kulturnämnden 22 nov 2016 2) Brevväxlat, direkt efteråt med en facklig företrädare för Vision om arbetsmiljöfrågor kopplat till ledarskap och vad jag sagt på det extra nämndmötet. 3) Sökt tjänsten som chef för Röhsska 2017, den 16 februari 2017 Informerat den rödgröna gruppledaren, i anslutning till att ansökan gjordes 4) Drog direkt tillbaka ovanstående ansökan efter GP:s felaktiga rubriker vid publicering, den 30:e mars 2017 5)Under ett extrainkallat möte med kulturnämnden den 22 november 2016, i samband med kulturförvaltningens lägesrapport angående situationen på Röhsska kopplat till arbetsmiljörelaterade frågor, Där yttrade jag mig om vad jag ansåg vara viktigt för en framtida chefstillsättning. Där ställde jag frågan hur vi säkrar upp rekryteringsprocessen så att vi inte cementerar en kultur som har funnits på Röhsska museet i framtiden, därefter uttryckte jag vilka personliga egenskaper som jag anser vara bra vid rekrytering som kunde vara bra för en framtida ledare (inte kontroversiella i sig utan i enlighet med akademisk ledarskapslitteratur), Dessa citerades korrekt i artikeln, men jag sa också att ledaren bör vara lyhörd för personalen och personalens behov. Det togs inte med. I en brevväxling med Love Jönsson, facklig företrädare för vision, angav jag detsamma. Det gick lång tid, ett helt år, emellan det att jag yttrat mig på mötet och att annonsen kom ut. Så vid själva ansökningstillfället tänkte jag inte på att vad jag har yttrat mig om ett halvår tidigare. Det kan jag vara självkritisk till idag. Allt en politiker säger kan uppfattas av tjänstemännen och därför anses jag kunna ha påverkat inriktningen på utformningen av tjänsten. Däremot har jag inte beretts tillfälle som det felaktigt anges i rubriken av artikeln att själv skriva riktlinjerna för tjänsten, det anser jag är att dra för stora växlar på själva händelsen. Nämnden har aldrig beretts ett sådant tillfälle att skriva riktlinjer för den aktuella tjänsten, och inte heller någon annan tjänst heller under verksamhetsåret. Den enda tjänsten som presidiet (och då inte jag) kan ha inflytande över är förvaltningschefen. För övriga chefstjänster är förvaltningen helt suverän som beslutsfattare för. Det vi i rollen som politiker har fått ta del av är information av HR, - det är i samband med en sådan som jag har uttryckt mig. Det är felaktigt angivit i artikeln att jag talat med min chef; det som jag berättade i intervjun med journalisten var att jag har talat med min gruppledare Mariya Voyvodova (S), för den rödgröna gruppen i kulturnämnden vid tiden för ansökan. Efter att ha läst artikeln förstod jag hur ansökan kunde uppfattas felaktigt och drog genast tillbaka den. Men jag har inte fattat vare sig pennan för eller suttit ett tangentbord och skrivit riktlinjer för en tjänst. Källa: artikel GP 20170330: http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/politiker-vill-bli-r%C3%B6hsskachef-skrev-sj%C3%A4lv-riktlinjerna-f%C3%B6r-jobbet-1.4213463