fredag 21 december 2012

Paradigmskifte idag?

Nu är det den 21 december 2012. Enligt många skulle det vara slutet av Mayafolkets nuvarande kalender idag. Apokalypsen skulle inträda och jorden gå under, sades det. Men enligt andra handlar det endast om en västerländsk feltolkning av en av de få skrifter som har bevarats till modern tid av den högstående civilsationets texter, nämnligen Mayas och i från den, framförallt en illustration, där det strömmar vatten ur munnen på en kajman. Det är i betraktandet av den bilden och försök till en analys av dess symbolik som en person, olyckligen tolkat det som ett tecken på att apokalypsen skulle inträda vid tidens slut för den här epoken. Men som konsthistoriker vågar jag nog påstå idag att din morgondag troligen med det inte räknad. Missuppfattningen är en feltokning av Mayafolkets kulturhistoria. Forskare som har följt och baserat sina forskningsresultat och byggt på sina teser på en feltolkning som gjorts av en bild i början av vårt sekel i Tyskland, har varit för okritiska till sin källa. De borde ställt sig frågan. Kan inte det här ha varit en feltolkning, en felaktig analys av bilden? Apokalypsen är ett fenomen från Grekiska antikens tolkningar av världshitorien och dess framtid. Kanske har den inte så mycket att föra över till Mayafolkets kultur och dess visioner? och illustrioner? Hur bör man då se på bilden som betraktare enligt Mayafolkets nuvarande andliga ledare bland dess ätlingar och kulturbärare idag? Jo, enligt de, så bör man istället se det som början på en ny epok, en betydande förändring. Då får vår rådande världsbild helt förändras. Ett s.k. Paradigmskifte. För min del hoppas jag att vi går ytterligare ett steg framåt, mot en ny era i mänsklighetens kulturhistoria, precis som man gjorde när man gick från den rådande världsbilden i det mänskliga medvetandet att jorden är platt till att jorden är rund. Att bruka jordens resurser besinngslöst med papperslöseri, att hämningslöst förbruka av fossila bränslen som olja och att leva med en okritisk syn på tillväxts om lösningen på människornas välfärdsproblem. Dit vi kommer till att vi genom bildning och kunskapsöverföring slutar att använda papper för att hantera information i hämningslösa mängder. Där kommer Ipaden och läsplattorna in, att vi kortar arbetstiden och att därmed fler kan cykla och åka kollektivt till jobbet, att vi arbetar med på distans, så att oljan tar inte tar slut direkt utan kan användas till bättre saker, som nödvändiga produkter i hårdplast. Sedan kan vi leva våra liv med mer kvalité Vi hinner baka vårt bröd, laga vår mat långsamt. Umgås med familj och vänner, godare mat och mindre stress. Vi reser med tåg och båt istället för flyg, ett mer häslosamt liv. Med livskvalité. Mer motion. Nu i den nya epoken möter vi människorna istället för maskinerna på våra arbetsplatser. Vi hjälper världens fattiga genom kunskapsöverföring, vänskapsutbyten, som leder till lokala jobb, istället för genom bistånd med pengar. Vi har råd med bra mediciner för fler och kan upptäcka cancer och stroke i tid och behandla sjukdomar. Vi kan prioritera forskning som leder till resultat i form av goda levnadsår, fler upplevda glada levnadsår. Och framför allt vi lever liv där tiden inte bara rusar förbi, utan vi hinner med att göra någonting gott med våra liv.

måndag 17 december 2012

Regeringen försvårar för kommunen att ställa energikrav!

Göteborgs kommun har under den tid jag har varit ledamot i Fastighetsnämnden och numera återigen Byggnadsnämnden ställt krav på Energieffektivitet vid Markanvisningar. Vi har särskilt kunnat använda de arkitekturtävlingar som oftast jag har varit med och tagit initiativ till, för att möjligjöra det. Bl a i form av motioner som den om en stadsnära ekoby, som ett verktyg, en metod att nå till miljösmartare byggnation i kommunen. Många av de företag som Mijöpartiet har varit i kontakt med hyllar de kommunala kraven, som en nyttig och pådrivande kraft för att minska de miljöavtryck som byggandet i sig får som effekt på planeten. En del kritiker menar på att kraven är kostnadsdrivande. Men de byggare som har tagit frågan på allvar och byggt passivhus på Älvstranden, utan subventioner, säger å andra sidan, uttalat att i själva förvaltningen av Passivhusen vinner man rent ekonomiskt på det hela, även om det i vissa fall leder till högre initialkostnader. Det är därför kontraproduktivt av regeringen att sätta stopp för energieffektiva hus, genom den på deras initiativ sjösatta "Byggkravsutredningen" föreslår ett förbud mot att kommunerna ställer krav på de som köper eller får markanvisningar på offentligt ägd mark. Att krav som vi har ställt lokalt har drivit på utvecklingen står utom allt tvivel mot ett mer energieffektivt och miljömässigt riktigt byggande inom rimliga ramar. Därför är det katastrofalt att majoriteten i regeringen väljer att nu ta flera steg tillbaka från stigen mot det hållbara byggandet, och utvecklingen för ett energismart byggande. Härmed stoppar de alla möjligheter till att ställa krav på miljöbra och energieffektiva hus av byggherrarna och damerna lokalt. Mycket av det som byggsektorn utmålade som omöjligt för 15 år sedan är idag möjligt just genom de krav som MP har fått med sig S och V att ställa i Göteborg, när vi krävde bättre prestationer på miljöområdet, har smittat av sig så att fler av de företag, än de som vann våra tävlingar inom arkitektur bland byggarna antog miljöutmaningerna på ett bra sätt och fick sedemera baserat på sin insats markanvisningar i staden. Det här gigantiska klivet tillbaks i fåran för framsteg på energieffektiva bostäder är en spegling av hur regeringen uppfattar att landet skall styras vilken vi inte delar. De leder oss bakåt i utvecklingen. Vi anser att det är genom det lokala självbestämmandet och genom att ställa hårdare Miljökrav och inte mindre och färre centralstyrda regler som inte efterföljs, är den rätta vägen att gå för att få ett hållbart bostadsbyggande. Vi behöver bygga många små energieffektiva lägenheter i framtiden. Och vi utmanar regeringen i frågan att ställa om sin politik till en hållbar utveckling inom byggsektorn inför nästa val. MVH Tina Wallenius,(MP) ledamot i Byggnadsnämdnen i Göteborg

måndag 23 april 2012

Orienteringskurs i Grön Ideologi

Nu kommer kurs 1 i MP Göteborgs utbildningstrappa om de gröna idéerna, Innehåll: Orientering i den gröna idédebatten och de gröna idéernas historia - lär med om vad som skiljer grönt tänkande från andra ideologier. Det här är kursen för dig som vill gå kurser i det politiska hantverket och/eller bli stärkt i ditt politiska engagemang. Två studiecirklar kommer att gå parallelt med samma innehåll. Den andra håller Michael Törnqvist. Kursen är kostnadsfri för dig som är medlem i Miljöpartiet de Gröna i Göteborg. Kurslitteraturen består av ett kompendium med klassiska och nya gröna texter i urval av MP:s utbildningsråd. Frågor om det kan ställas till kursansvarig Angela Aylward, angela@mp.se. OBS Anmälan enligt principen först till kvarn. Anmäl dig direkt till mig som cirkel- ledare för att delta onsdagar kl 17-20, den 9 maj, 23 maj, 30 maj, 20 juni och 27 juni. På adressen: tina.wallenius@mp.se

Samtal om arkitektävling på Heden den 25/4

Byggnadsnämnden håller på att arbeta fram en inriktning för en arkitekt- tävling på Heden. Du är välkommen att komma och samtala om Heden med mig, Tina Wallenius som är MP:s ledamot i nämnden och Adam Woijchechowski, som är ersättare i BN, på onsdag den 25 april, kl 18-20, på Miljöpartiets Göteborgs kansli, Ekelundsgatan 4 i Lilla Rummet. MVH Tina Wallenius, ledamot i Byggnadsnämnden och en av två smk för MP:s stadsbyggnadsnätverk i Göteborg

lördag 7 april 2012

Hyresvärden först med plugin bilpool för elfordon

En riktigt Glad Påsk Nyhet

Så här under en soligt påskhelg får vi den glada nyheten av hyresvärden för området där vi bor, Saxborn, är först i landet med en bilpool för att ladda Volvos bilar med plug- in metoden. Nu finns det ingenting för oss grannar i och runt Ättestigen i Munckebäck, som kan hindra oss från att transportera oss på bästa sätt året runt. Utan att behöva äga bilarna själva, -hur bra kan det bli, egentligen? Läs mer här

måndag 2 april 2012

Idag utökas öppetiderna vid Bygglovhanteringen!

From idag, kommer du som planerar att bygga någonting i Göteborg att få bättre service genom utökade öppetider för byggavdelningen.

På tisdagar och torsdagar kommer kontoret att ha öppet fram till 18.30. Den här utökade flexibiliteten ska göra det lättare för dig att nå kontoret när det passar dig. Infodisken kommer att ha öppet för alla övriga ärenden som vanligt 8.00 - 16.30.

Nya besökstider för byggavdelningen from den 2:a april:

Om du vill träffa en handläggare på byggavdelningen (du vill till exempel söka bygglov, bygga nytt eller bygga om).

Måndag 09.00 - 15.00
Tisdag 15.00 - 18.30
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 15.00 - 18.30
Fredag 09.00 - 15.00

onsdag 28 mars 2012

Återvinning av kärnavfall -vinst eller förlust?

Min bror gästar Miljöpartiet de Gröna i Göteborg idag för ett seminarium om återvinning av kärnavfall och Vindkraft. Se program nedan:


Dag: Onsdagen den 28/3, kl 19-21

Plats: Miljöpartiet de Grönas kansli, Ekelundsgatan 4

Vi kommer att diskutera temat: Återvinning av kärnavfall med gästföreläsande professor vid KTH Janne Wallenius och vi diskuterar även Vindkraften, främst i Västsverige med

Fredrik Dolff som är MP:s ersättare i Göteborgs Energi och arbetar på Ecoplan till vardags.För vem? - alla som känner sig intresserade eller provocerade, arrangemanget är kostnadsfritt.


Välkommen önskar arrangören Tina Wallenius

tina.wallenius@mp.se

onsdag 21 mars 2012

Ikväll den 21/3 gästas stadsbyggnadsnätverket av Bo Aronsson

Det är inte bara vårdagsjämning och solen som ger oss ny energi, ikväll gästas

Stadsbyggnads, bostads och trafiknätverket,av Bo Aronsson

Den 21/3 kl 18.00-20.30

Plats: Miljöpartiet de Grönas kansli, Ekelundsgatan 4

Vi kommer att diskutera Ringön och Älvsträndernas framtida utformning, med gäst föreläsare Bo Aronsson, projektledare för Älvstränderna och Ringön.

Kontaktpersoner, Tina Wallenius, tina.wallenius@mp.se

onsdag 15 februari 2012

Stadsbyggnadsnätverket ikväll, den 15/2 om Backaplan och Skanstorget

Stadsbyggnad, bostad – och trafiknätverket 15/2 kl 18-20
Plats: Miljöpartiet de Grönas kansli, Ekelundsgatan 4. Vi kommer att diskutera Backaplan och Skanstorgets framtida utformning, samt tio kongressmotioner inom nätverkets område, för att få denna bilaga kontakta Ulf eller Tina. Kontaktpersoner, Tina Wallenius, tina.wallenius@mp.se, tel 031-43 25 41 & Ulf Kamne, ulf.kamne@mp.se, tel 070-81141 26 Välkommen!

IFHP har förlängt möjligheten att lämna in "papers" om arkitektur och stadsplanering

Är du intresserad av stadsbyggnads och miljöfrågor?

Den 16-19 september 2012 kommer IFHP att arrangera en internationell konferens i Göteborg, där studenter inom området kan presentera sina arbeten, Observera att sista datum för att lämna in "papers" är den 17 februari, men de har förlängt inlämningsmöjligheten så att det går också bra att lämna in några dagar strax efteråt.

Varför skall man göra det här?
Genom att presentera ditt arbete på konferensen för en internationell publik och diskutera dem med andra engagerade personer inom ditt fält, skapar du nya nätverk att arbeta inom och får en internationell publik. Och vem vet, kanske kan det leda till intressanta jobbmöjligheter i framtiden.


På en liknande IFHP konferens i Liverpool för några år sedan fick jag frågan om inte Göteborg kunde arrangera en konferens. Jag frågade kommunstyrelsen om vi skulle vara med och arrangera den här internationella konferensen och de beslöt att staden skulle medverka.

Läs mer om konferensen här

P.S: Miljöpartiet har tagit initiativ till och medverkat för att konferesen kommer att gå av stapeln i Göteborg under hösten.

lördag 11 februari 2012

Wannholt (M) har inte hela receptet för propplösning

Martin Wannholt, (M) menar på att det är stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämndens fel att det byggs färre bostäder i Göteborg än vad som är uppsatt mål. Wannholt tror att lösningen på problemet är att anlita fler konsulter. Vi som leder stadsbyggnadsnätverket från (MP), Ulf Kamne och jag, tror inte att det allena är en popplösande faktor. Konsulter behövs inom de kringområden som trafikplanering, m.m. som behöver belysas vid planering och för att avbelasta vid byggtoppar. En mer långsiktig lösning med konsultarbete kan vara att anlita firmor som har ett nätverk av konsulter inom firman, för enstaka projekt. Vilket är vanligt i Malmö. Personligen anser jag att det bör ske i kombination med att fastanställa fler planerare och arkitekter på stadsbyggnadskontoret, som har utvecklat en fingertoppkänsla för stadsbyggnadsfrågor och vet hur det fungerar att arbeta i en demokratiskt styrd organisation. Där vi politker är beslutsfattare, vilket är skillnaden mot att arbeta inom byggsektorn i övrigt. Så vad som behövs göras, är att addera en till ingrediens till receptet, för att lösa den mysteriska proppen. Och enligt mig är receptet för det här en blanding av att arbeta in nya projekt där nytillskottet av konsulter och fastanställda är ca 50/50 av var andel.

Se Gunilla G.Hinfors GP: artikel här

Sänk hastigheten vid Skanstorget!

Under veckan som gick skrev Gunilla på GP om hur vi politiker i Byggnadsnämnden vill göra det möjligt att skapa någonting intressant på Skanstorget,

Personligen har jag en glasklar uppfattning om vad som vore lämpligt. Jag gärna se att man tar tillvara på den runda form som den tidigare bazarbyggnaden/saluhallen, kallad Spottkoppen utgjorde, varför inte som en något större byggnad utformad i glas.

Och varför inte placera solceller i materialet, eftersom byggnaden är rund?

Läs GP:s artkel här här

måndag 9 januari 2012

Stadsbyggnads och trafiknätverket 11/1, kl 18-20

Våra industriområden är i förvandling. De flesta av dessa områden ligger nära eller i anslutning till vatten. Som exempelvis Ringön, Backaplan och Sisjön. Med hjälp av David Hammarsten som har gjort ett arbete om Ringön vid Chalmers kommer vi att diskutera frågor som berör områdena. Vilka är deras nuvarande identitet? Vad bör vi bevara? Om vi vill förvandla dem, hur? Och vad skall ligga var?

Vi lyssnar gärna på alla kloka idéer, mötet är öppet för alla på Miljöpartiet de Grönas kansli på Ekelundsgatan 4 i Göteborg.

Väl mött, smk Tina Wallenius och Ulf Kamne

Etanol kan ersätta vätgas som framtida drivmedel!

Chalmersforskare har visat hur man med hjälp av solenergi kan tillverka etanol för att driva framtidens bilar, dvs de som inte kommer att gå med el. Läs mer om forskningsprojektet här