måndag 17 december 2012

Regeringen försvårar för kommunen att ställa energikrav!

Göteborgs kommun har under den tid jag har varit ledamot i Fastighetsnämnden och numera återigen Byggnadsnämnden ställt krav på Energieffektivitet vid Markanvisningar. Vi har särskilt kunnat använda de arkitekturtävlingar som oftast jag har varit med och tagit initiativ till, för att möjligjöra det. Bl a i form av motioner som den om en stadsnära ekoby, som ett verktyg, en metod att nå till miljösmartare byggnation i kommunen. Många av de företag som Mijöpartiet har varit i kontakt med hyllar de kommunala kraven, som en nyttig och pådrivande kraft för att minska de miljöavtryck som byggandet i sig får som effekt på planeten. En del kritiker menar på att kraven är kostnadsdrivande. Men de byggare som har tagit frågan på allvar och byggt passivhus på Älvstranden, utan subventioner, säger å andra sidan, uttalat att i själva förvaltningen av Passivhusen vinner man rent ekonomiskt på det hela, även om det i vissa fall leder till högre initialkostnader. Det är därför kontraproduktivt av regeringen att sätta stopp för energieffektiva hus, genom den på deras initiativ sjösatta "Byggkravsutredningen" föreslår ett förbud mot att kommunerna ställer krav på de som köper eller får markanvisningar på offentligt ägd mark. Att krav som vi har ställt lokalt har drivit på utvecklingen står utom allt tvivel mot ett mer energieffektivt och miljömässigt riktigt byggande inom rimliga ramar. Därför är det katastrofalt att majoriteten i regeringen väljer att nu ta flera steg tillbaka från stigen mot det hållbara byggandet, och utvecklingen för ett energismart byggande. Härmed stoppar de alla möjligheter till att ställa krav på miljöbra och energieffektiva hus av byggherrarna och damerna lokalt. Mycket av det som byggsektorn utmålade som omöjligt för 15 år sedan är idag möjligt just genom de krav som MP har fått med sig S och V att ställa i Göteborg, när vi krävde bättre prestationer på miljöområdet, har smittat av sig så att fler av de företag, än de som vann våra tävlingar inom arkitektur bland byggarna antog miljöutmaningerna på ett bra sätt och fick sedemera baserat på sin insats markanvisningar i staden. Det här gigantiska klivet tillbaks i fåran för framsteg på energieffektiva bostäder är en spegling av hur regeringen uppfattar att landet skall styras vilken vi inte delar. De leder oss bakåt i utvecklingen. Vi anser att det är genom det lokala självbestämmandet och genom att ställa hårdare Miljökrav och inte mindre och färre centralstyrda regler som inte efterföljs, är den rätta vägen att gå för att få ett hållbart bostadsbyggande. Vi behöver bygga många små energieffektiva lägenheter i framtiden. Och vi utmanar regeringen i frågan att ställa om sin politik till en hållbar utveckling inom byggsektorn inför nästa val. MVH Tina Wallenius,(MP) ledamot i Byggnadsnämdnen i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar